Wprowadzenie do Microsoft Imagine

Program Microsoft Imagine Premium został opracowany z myślą o jednostkach, które prowadzą kursy związane z informatyką, inżynierią oprogramowania oraz systemami informatycznymi. Zapewnia on dostęp do najnowszych technologii po bardzo atrakcyjnych cenach (do wykorzystania w celach badawczych lub dydaktycznych).

Licencja:

Dostarczone oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach dydaktycznych i badawczych (non-profit)- stosowanie oprogramowania do innych celów, w szczególności do budowy infrastruktury

i/lub działalności komercyjnej jest zabronione!
Do instalacji dostarczonego oprogramowania uprawnieni są jedynie uczniowie uczeszczający na zajęcia w ramach akadamii Microsoft (lub z jej elementami na zajęciach dydaktycznych) bądź osoby zapisane do IT Academy w szkole (po złożeniu stosownego oświadczenia). Oprogramowanie dla uczniów może być im jedynie wypożyczone badź udostępnione na serwerze do pobrania. Dodatkowo licencja nie zezwala na wykonywanie kopii wypożyczonego nośnika.

UWAGA: UŻYTKOWNIK SYSTEMU NIE MOŻE UMOŻLIWIAĆ DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA OSOBOM TRZECIM.

W razie stwierdzenia złamania warunków użytkowania licencji MicrosoftImagine administrator ma prawo zażądać odinstalowania całego oprogramowania Microsoft Imagine wraz z potwierdzeniem. Podczas procesu instalacji (aktywacja produktu) informacje o kluczu są przekazywane do firmy Microsoft.

Administrator Microsoft DreamSpark ma wgląd w historię pobrań ze względu na konieczność raportowania ilości pobrań każdego produktu firmie Microsoft.

Microsoft Imagine Subscription Agreement Standard and Premium Subscriptions


System ELMS

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania w ramach Microsoft Imagine należy wypełnić poniższy wniosek i dostarczyć go do administratora systemu.

wniosek uczeń

wniosek nauczyciel

 

Okres ważności konta

UWAGA! Konta uczniów w systemie ELMS aktywne są tylko do końca nauki w szkole. Uczniowie, którzy zakończyli edukację nie mogą korzystać z systemu ELMS.

 

 

Logowanie do systemu ELMS dla użytkowników posiadających już hasło i login jest możliwe na stronie:

Pobieranie oprogramowania

Za pośrednictwem systemu ELMS  możliwe jest następnie pobranie interesującego produktu.

 

Microsoft Imagine Academy

Ososby które przystąpiły do nauki w Microsoft Imagine Academy mogą korzystać z materiałów Microsoft po uprzednim zalogowaniu.

LOGIN

Aby uzyskać dostęp do szkoleń skontaktuj się z administratorem systemu.